0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 IČO:*
 DIČ:*
 IČ DPH:
 E-mail:*
 Telefón:*
 www:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
9340
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky definujú obch.vzťah medzi zákazníkom ( kupujúcim ) a firmou 2js,s.r.o. a
stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť oboch strán v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania
služieb. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje ,že akceptuje obchodné podmienky pre
odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom. Tovar alebo služby sú dostupné na
internetových stránkach firmy 2js,s.r.o. alebo v sídle predajcu na hore uvedenej adrese.


Objednávka

Kúpna zmluva ,na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu ,vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je
považované za záväzné.Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické ,e -
mailové a cez internetový obchod.Kontakt nutný k potrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci
po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka
,alebo jej časť , je považovaná za záväznú pre obe strany ,ak nedôjde k potvrdeniu podmienok
dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ,presná
špecifikácia tovaru a jeho počet ,cena za tovar a jeho prepravu ,spôsob a termín doručenia.
Minimálna cena objednávky nie je obmedzená.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred je záväzným povrdením. Po
záväznom potrdení objednávky iba v prípade ,že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V
prípade stornovania potvrdeniej objednávky je kupujúci povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto
jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru " na objednávku
", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade ,že v súvislosti so zaistením
tovaru došlo k už vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávko alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo ,kupujúci nedostupný
,neodpovedá na e - maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade ,že takáto situácia
nastane ,predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V
prípade ,že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny ,bude mu táto čiastka prevedená
späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15 - tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
V súlade s platnámi právnymi predpismi máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných
dní od prevzatia tovaru ,kde rozhoduje dátum odoslania.
Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom k tomu ,že že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší ,vráti alebo
nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovivšetky prijaté vzájomné plnenia. Odstúpiť od
zmluvy môže zákazník tak ,že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi ,a to elektronicky na emailovú na
adresu www.2jsport@2jsport.sk ,alebo písomne na prevádzke dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť
číslo objednávky ,dátum nákupu ,originál dokladu o kúpe tovaru a bankovými údajmi pre vrátenie
peňazí. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale ,musí byť kompletný ( vrátane návodu
,príslušenstva atď.) ,musí byť nepoškodený a používaním neznehodnotený. Tovar posielajte doporučene
a poistený ,nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám ( nie na dobierku ).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané
poukážkou alebo prevodm na účet a to najneskôr do 14 - tich pracovných dní po fyzickom obdržaní
tovaru. V prípade nesplnenia niektorj z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať
odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.Prevzatie tovaru

Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v
poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky,
alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu
prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej
reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad,
ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka
závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov).

Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť
(hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený
kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firmená lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia
tovaru nás neodkladne kontaktujte.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu
subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok