www2jsport.sk


Športový obchod v Žiline.
RSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
Aktuálne vám ponúkame 1615 produktov.  
Kategórie Výrobcovia
Novinky
Akciové produkty
BEŽKY
BILIARD
CAMPING
ČIAPKY/ ŠILTOVKY/ KUKLY
DOPLNKY
FUTBALOVÉ CHRÁNIČE
GO PRO HERO
IMPREGNÁCIE/ KRÉMY/ VOSKY
KARIMATKY
KOLIESKOVÉ KORČULE
KORYTNAČKY/ CHRÁNIČE
LOPTY
LYŽE
LYŽIARKY
LYŽIARSKE OKULIARE
LYŽIARSKE PRILBY
LYŽIARSKE RUKAVICE
LYŽIARSKE VIAZANIE
OBUV
ODEVY - DÁMSKE
ODEVY - PÁNSKE
ODEVY-DETSKÉ
PALICE/ TELESKOPICKÉ PALICE
PLAVECKÝ PROGRAM
PLAVKY
PONOŽKY/NÁVLEKY
RUKSAKY/ PLECNIAKY
SKI- KOMIS/ JAZDENÉ LYŽE
SLACKLINE
SLNEČNÉ OKULIARE
TENIS/STOLNÝ TENIS/BADMINTON
TERMOSKY A HRNČEKY
TRAMPOLÍNY/ POSILŇOVACIE STROJE
VLOŽKY DO OBUVI
ĎALŠIE INFORMÁCIE
» Akciové produkty » Novinky » Kategórie produktov » Výrobcovia produktov » Ako nakupovať ? » Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok » Ochrana osobných údajov
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Sídlo spoločnosti:

 2js s.r.o.

Kysucká Cesta 8549/10A

010 01 Žilina

Adresa sídla spoločnosti je totožná s adresou prevádzkarne.

 

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky definujú obch.vzťah medzi zákazníkom ( kupujúcim ) a firmou 2js,s.r.o. a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť oboch strán v súvislosti s predajom tovaru a poskytovania služieb. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje ,že akceptuje obchodné podmienky pre odber tovaru alebo poskytovanie služieb určené predajcom. Tovar alebo služby sú dostupné na internetových stránkach firmy 2js,s.r.o. alebo v sídle predajcu na hore uvedenej adrese.

 


 

 Objednávka

 

Kúpna zmluva ,na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu ,vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné.Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické ,e - mailové a cez internetový obchod.Kontakt nutný k potrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka ,alebo jej časť , je považovaná za záväznú pre obe strany ,ak nedôjde k potvrdeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky ,presná špecifikácia tovaru a jeho počet ,cena za tovar a jeho prepravu ,spôsob a termín doručenia. Minimálna cena objednávky nie je  obmedzená.

 

 Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred je záväzným povrdením. Po záväznom potrdení objednávky iba v prípade ,že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdeniej objednávky je kupujúci povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru " na objednávku ", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade ,že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k už vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávko alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť  (chybne uvedené telefónne číslo ,kupujúci nedostupný ,neodpovedá na e - maily atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V prípade ,že takáto situácia nastane ,predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu. V prípade ,že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny ,bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote do 15 - tich kalendárnych dní.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

V súlade s platnámi právnymi predpismi máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru ,kde rozhoduje dátum odoslania.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu ,že že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší ,vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté vzájomné plnenia. Odstúpiť od zmluvy môže zákazník tak ,že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi ,a to elektronicky na emailovú  adresu 2jsport@2jsport.sk  ,alebo písomne na prevádzke predavajúceho. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky ,dátum nákupu ,originál dokladu o kúpe tovaru a bankovými údajmi pre vrátenie peňazí. Tovar musí  byť kompletný ( vrátane návodu ,príslušenstva atď.) ,musí byť nepoškodený a používaním neznehodnotený. Tovar posielajte doporučene a poistený ,nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám ( nie na dobierku ).

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar zaslané poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 - kalendarnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých  z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 


 

 Prevzatie tovaru

Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Pri neskoršej reklamácii z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude prihliadať na podpísaný prepravný doklad, ktorý je možné považovať za dôkaz o neporušenosti vonkajšieho stavu dodávky (to sa samozrejme netýka závad, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov).

Pri preberaní objedaného tovaru je nutné presvedčiť sa, či nie je dodaná zásielka, alebo jej časť (hlavné originálny obal), neprimerane mechanicky poškodená (napr. zdeformovaná krabica, pretlačený kartónový obal, roztrhnutý igelit, odtrhnutá firmená lepiaca páska atď.). V prípade neprevzatia tovaru nás neodkladne kontaktujte.

 

 Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť prehlasuje a zaväzuje sa neposkytnúť osobné údaje evidované o zákazníkoch tretiemu subjektu. Ďaľšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 


Orgán dozoru, ktorému činnosť spoločnosti podlieha

 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA

Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, 

Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina,

tel., fax: 041/7632130, za@soi.sk

Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Výrobcovia
Novinky

NORTHFINDER BU 3420 DARK BLUE

image

99.00 EUR  s DPH
69.00 EUR s DPH

NORTHFINDER BU 3420 BLACK

image

99.00 EUR  s DPH
69.00 EUR s DPH

NORTHFINDER MI 3316 SHOOTGREEN

image

79.00 EUR  s DPH
59.00 EUR s DPH

NORTHFINDER NO 3392 BLACK

image

99.00 EUR  s DPH
79.00 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
© 2js s.r.o.
© MiBe ESHOP 2014, 37